Педіатричне відділення

— 40 ліжок (для дітей віком від 3 до 18 років)

1. Алергологічні захворювання:

  бронхіальна астма та астматичний бронхіт;

  алергічний риносинусит та кон’юктивіт;

  атопічний та контактний дерматити;

  кропив’янка та ангіоневротичний набряк;

  алергічні реакції (медикаментозна, харчова, фізична, інсектна);

  екзогенний алергічний альвеолі;

  еозинофільна пневмонія;

  алергічні післявакцинальні реакції.

2. Аутоімунні захворювання і хвороби сполучної тканини.

3. Системні васкуліти.

4. Захворювання дихальних шляхів:

  пневмонії важкого перебігу та з ускладненням;

  бронхолегеневі захворювання, котрі потребують уточнення діагнозу.

5. Випадки складної диференційної діагностики, які потребують участі в діагностиці вузьких фахівців (гематологи, інфекціоністи, неврологи, тощо).

6. Випадки тривалих температурних реакцій, лімфаденопатій, абдомінальних синдромів з невизначеними причинами на попередніх етапах лікування (без ГРЗ).

7. Генетичні захворювання (вроджені та набуті порушення обміну речовин).

8. Захворювання нирок:

  системні захворювання нирок з ураженням нирок;

  інфекції сечових шляхів, які потребують виключення аномалії розвитку нирок;

  хронічні захворювання нирок без гострої ниркової недостатності;

  гострі захворювання нирок, які потребують диференційної діагностики (гострий інтерстіциальний нефрит, підгострий злоякісний нефрит, тощо);

9. Рідкісні форми патології.

Протипоказання для направлення у відділення

 1. Приступний період бронхіальної астми, астматичний статус.
 2. Гострі деструктивні пневмонії з дихальною недостатністю.
Телефон відділення — (044) 236-31-03

Інфекційне діагностичне боксоване відділення

— 20 ліжок (для дітей віком від 0 до 18 років)

 1. Наявність МІКСТ-патології у хворих, які потребують кваліфікованої медичної допомоги в інших відділеннях лікарні та ізоляції.
 2. Гіпертермія нез’ясованого ґенезу.
 3. Неуточнені стани та захворювання, які потребують диференційної діагностики та ізоляції.
 4. Діти з інфекційними захворюваннями, у яких на попередніх етапах надання медичної допомоги відсутній ефект лікування.
 5. Гепатити невстановленої етіології, які потребують уточнення діагнозу та визначення тактики лікування.
 6. Хронічні вірусні гепатити, резистентні до противірусної терапії на попередніх етапах надання медичної допомоги.

Протипоказання для направлення в інфекційне діагностичне боксоване відділення:

 1. Хворі, які потребують реанімації та в передагональних станах.
 2. Вроджені вади розвитку не сумісні з життям.
Телефон відділення — (044) 236-79-83

Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку

— 20 ліжок (для дітей віком від 1 міс. до 3 років)

 1. Імунодефіцітні стани.
 2. Бронхолегеневі захворювання, які потребують верифікації діагнозу (бронхо-легенева дісплазія, вроджена аномалія бронхолегеневої системи).
 3. Дифузні захворювання сполученої тканини у дітей молодшого віку, системні васкуліти.
 4. Захворювання сечовивідних шляхів, у тому числі зумовлені вродженими аномаліями розвитку.
 5. Захворювання органів травлення (синдром мальабсорбції, синдром блювоти, які потребують верифікації діагнозу тощо ).
 6. Алергічні захворювання (бронхіальна астма, атопічні дерматити, кропив’янка, післявакцинальні реакції алергічного ґенезу, тощо).
 7. Інфекційні захворювання (реалізація ТОRСН-інфекції).
 8. Випадки складної диференційної діагностики, що потребують в діагностиці участі вузьких фахівців (гематологів, інфекціоністів, неврологів та ін.).
 9. Рідкісні захворювання.
 10. Спадкові захворювання та патологія обміну речовин.
 11. Вроджені вади розвитку та хромосомна патологія.
 12. Гострі респіраторні інфекційні захворювання (ГРВІ, бронхіти, бронхіолі ти, пневмонія) у дітей з обтяженим преморбідним фоном.

Протипоказання для направлення в інфекційне діагностичне боксоване відділення:

 1. Хворі, які потребують реанімації та в передагональних станах.
 2. Вроджені вади розвитку не сумісні з життям.
Телефон відділення — (044) 236-79-83

Ендокринологічне відділення

— 40 ліжок

1. Цукровий діабет:

  вперше діагностований 1 і 2 типу

  з високим ступенем ризику, лабільний перебіг

  з гострими (кетоацідоз 1 ступеню) та хронічними діабетичними ускладненнями

  проведення моніторингу глюкози в крові (СGМS)

  використання помпової інсулінотерапії та інших нових методів діагностики та лікування

  все вище означене з одночасним навчанням у «Школі самоконтролю хворого на цукровий діабет».

3. Підготовка до оперативного лікування ендокринних захворювань.

Протипоказання для направлення в ендокринологічне відділення:

 1. Невідкладні ендокринологічні стани, які потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії (кома, прекома та ін.).
 2. Гострі інфекційні захворювання у дітей з ендокринною патологією.
 3. Діти, що були у контакті з інфекційними хворими.
Телефон ендокринологічного відділення — (044) 236-69-05

Ендокринологічне відділення

— 40 ліжок

 1. Складні випадки органічних уражень центральної нервової системи з метою диференціальної діагностики.
 2. Епілепсія та епілептичні синдроми, резистентні до антиконвульсивних медикаментозних засобів.
 3. Спадкові хвороби нервової системи з руховими, психічними та мовними порушеннями.
 4. Органічні ураження нервової системи у дітей раннього віку.
 5. Міастенія та мі астенічні синдроми.

Протипоказання для направлення в неврологічне відділення (крім загальноприйнятих)

 1. Некурабельні стани при ушкодженні нервової системи.
 2. Розумова відсталість у стадії імбецильності та ідіотії.
 3. Хворі з психоподібною поведінкою, наркоманія, токсикоманія.
 4. Дитячий церебральний параліч.

Направлення на стаціонарне лікування необхідно попередньо узгодити.

Телефон відділення неврології — (044) 236-76-95